top of page

Lokal Afledning af Peaks

Store problemer behøver ikke altid store løsninger

Kloakker er for små til skybrud

Peaks og skybrud er hændelser, det vil være særligt fornuftigt at holde væk fra kloakkerne. Og det er det LAP - Lokal Afledning af Peaks gør.

 

LAP er bæredygtigt i forhold til tid, kroner og CO2

 

Med LAP opnår du bl.a.:

  • Effektiv reduktion af kloakoverløb og  kælderoversvømmelser

  • Billig klimatilpasning før vandet løber i kloak

  • Klimatilpasning uden store CO2 udledende anlægsarbejder

Alle klimatilpasningsløsninger er væsentlige. Men samfundet kan vinde enormt, ved at udsætte de anlægstunge løsninger, hvor gode kloakkerne er gode, men bare for små til ekstremregn. 

 

LAP er en løsning der er 40 gange billiger end den dyreste. Fordi LAP koncentrerer sig om at håndtere det problematiske vand, før det løber i kloak, kan den gode kloak bevares mange år frem.

Statistik der viser, at Matrikelløsninger er billige i Kr. og CO2, sammenlignet med andre løsninger.
Graf for peak-afkobling ved LAP

Ovenstående illustration viser 33 års regnhændelser i et kloaksystem (fra skrift 31) Overordnet set er der mere luft i systemet end vand. Grafen viser at der de første 15 år, var der to hændelser som skabte oversvømmelser, i systemet. Siden er de kommet hyppigere og blevet voldsommere. 


Det er der 3 årsager til; klimaforandringerne, byernes vokseværk, matriklernes tilbygninger og øgede befæstelse.

Lokale matrikel løsninger og ændret bygge og belægningsadfærd, er noget vi har stor succes med at skabe med Klimalancen. Se vores projekter her
 

NB!

 

Planlægning og regulering
Vand kender ingen grænser. Ikke matrikelskel. Ikke administrative skel. Derfor er det vigtigt at love og regulativer tilpasses vandets natur.

Bygge- og anlægssektoren står for 40% af de danske CO2 udledninger. Og i samfundets bæredygtige omstilling stiller det også store krav til forsyningssektoren.

 

Mere skal bevares. Og LAP er en løsning, der kan bevare gode kloakker. 

Der arbejdes på det

Flere lokale organisationer er i 2023 gået i dialog med statslige myndigheder om hvordan LAP kan få en juridisk farbar vej.

Jura tager tid.

Updrift Copenhagen er klar til, at gøre Danmark stolte af at være et innovativt og grønt foregangsland, der satser på anvendelse og eksport af grønne danske teknologier.

Kontakt os for at høre hvordan det går.

Vil du vide mere? Kontakt os

Updrift Copenhagen

Krausesvej 3, 2100 Kbh. Ø
Info@updrift-cph.dk

Telefon: 53640804

Tak for din besked! Vi vender retur snarest

©2023 by Updrift-Cph

Updrift Copenhagen Logo
hvid tekst stor.png
bottom of page