top of page

PRIVATLIVSPOLITIK

 

 

Kontaktoplysninger:

Updrift Copenhagen

Info@updrift-cph.dk

www.updrift-cph.dk

www.klimalancen.dk

 

 

Hvad bruger vi dine oplysninger på

 

Updrift Copenhagen er ansvarlig for de persondataoplysninger vi behandler om dig. I denne tekst kan du læse mere om, hvad der sker med dine data og i hvilke tilfælde vi behandler hvilke oplysninger.

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data, vi anvender, omfatter:

 • Statistik over dit besøg på hjemmesiden og i appen

 • Brugerindstillinger på hjemmesiden

 

1.1. Brug af vores hjemmeside

Vores digitale løsninger er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klikstrøms data og cookies er eksempler på dette.

 

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra din browser til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din computer med henblik på systemadministration og interne marketingrelaterede analyser. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger. Eksempler på data der opsamles og analyseres:

 • dato og tidspunkt for besøg

 • de sider der besøges i løsningen

 • IP-adressen på den besøgende

 • Dataopsamling på udfordringerne

 • oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.),

 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning).

 

Vi anvender Google Analytics 4 som webanalyseløsning i vores digitale løsninger. I denne forbindelse sendes webanalyse data fra vores digitale løsninger til analyse i den service, Google udbyder. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data, som vi er ansvarlige for, og disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.

 

Du kan se mere om Googles fortrolighedspolitik her:

https://www.google.com/intl/da/policies/

 

Google tilbyder en række løsninger til anonymisering af dine data og adfærd, se mere her:

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=da

 

2. ANVENDELSE OG OPBEVARING AF INDSAMLEDE DATA

2.1. Formål med indsamling

Nedenstående er eksempler på anvendelse af de indsamlede oplysninger:

 • Sikring af brugervenlighed og sikkerhed.

 • Optimering af vores digitale løsninger.

 • Mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger, m.m. via digitale løsninger i appen og SOME

 • Arkiv over personlige oplysninger.

 • Ordrebehandling og kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler til os

 

Har vi dit udtrykkelige samtykke, kan vi kontakte dig via de kontaktoplysninger, som du har angivet til markedsførings-, salgs-, reklame- og analyseformål, enten postalt, digitalt eller via telefon og benytte billedmateriale fra location i vores markedsføring.

Vi kan målrette tilbud og kampagner til den enkelte kunde ud fra adfærdshistorik og demografiske data kombineret med tredjepartsløsninger og data

 

 

 

2.2. Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver udelukkende kunders oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for os, og vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer vi, at vi overholder de krav, lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

3. COOKIES

4.1. Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies, og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap, eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies Cookies kan bruges til at tracke adfærd på vores hjemmesider og nyhedsbreve. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke. Cookies vi benytter fra eksterne samarbejdspartnere er Tracking cookies fra Google Analytics 4, MailChimp og Wix.

3.2. Cookietyper og deres formål

Vi anvender følgende former for cookies:

Tekniske cookies: Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger. Du kan læse mere om tekniske cookies her.

Statistikcookie: Optimerer design, brugervenlighed og effektiviteten af hjemmesiden. Du kan læse mere om statistisk cookies her. Markedsføringscookie: Bruges til at vise dig reklamer for produkter eller oplevelser, du tidligere har kigget på. Du kan læse mere om markedsførings cookies her.

Personaliseret cookie: Bruger oplysninger til at sortere indhold, så du får vist indhold, der er relevant for dig. Du kan læse mere om personaliserede cookies her.

3.3. Slet eller slå cookies fra i browseren

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

 

3.4. Oplysninger du selv udleverer

I tillæg til de oplysninger, der opsamles automatisk via hjemmesider, nyhedsbreve og via vores arbejdsredskab Field Service, behandler vi også data, som brugere aktivt har givet til os.

 

Eksempler på data som besøgende på vores hjemmesider aktivt afgiver er:

 

 • E-mail

 • Telefonnummer

 • Adresse

 

3.5. Nyhedsbreve

Hos Updrift Copenhagen ønsker vi at sikre, at du modtager den information som er relevant for dig. Dette kan vi blandt andet gøre ved fremsendelse af nyhedsbreve. For at være i stand til at sende nyhedsbrevet, har vi behov for følgende oplysninger om dig:

e-mail adresse, fornavn og efternavn Vi bruger tracking Pixels i vores nyhedsbrev. Det betyder vi kan se åbningsrate og adfærd i denne forbindelse. Oplysningerne opbevares i systemet til administration af nyhedsbreve, som vi anvender. Mail Chimp er en ekstern leverandør. Herudover har tredjemand ikke adgang til oplysningerne. Ved tilmelding accepterer du at modtage nyhedsbreve fra Updrift Copenhagen om emner, som vi vurderer er relevante for det/de emneområder, du har valgt. Updrift Copenhagen er ansvarlig for behandlingen og opbevaringen af dine oplysninger og kan kontaktes på info@updrift-cph.dk

 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage enten ved skriftlig henvendelse til ovenstående e-mail eller via et link i hvert enkelt nyhedsbrev. Du kan desuden altid bede om indsigt i hvilke oplysninger vi har om dig samt få dine oplysninger rettet eller slettet.

 

 

4. Datahåndtering under borgerrettede projekter

 

2.1Vi indsamler i forbindelse med dele af vores projekter relevante oplysninger der skal bruges til at give dig den bedste service og løsning. Vi indsamler Kontaktinformationer, og tager billeder på din matrikel i forbindelse med rådgivning. Oplysningerne bruges blandt andet i forbindelse med udførelse af opgaver. Oplysningerne videregives i nogen tilfælde til tredje mand, herunder den forsyning som har hyret os ind til opgaven. Oplysningerne bruges til statiestik, opfølgninger og for at kunne løse opgaven optimalt. Alle personfølsomme oplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt, og slettes i systemet senest 3 måned efter endt projektperiode.

 

2.2 Updrift Copenhagen gemmer og anvender disse oplysninger til administration af din tilmelding. Updrift Copenhagen vil ikke selvstændigt indhente oplysninger om dig, men udelukkende behandle oplysninger du har givet i forbindelse med dette samtykke.

5. SIKKERHED

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

6. DINE RETTIGHEDER

6.1. Generelt

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Du kan kontakte os på info@updrift-cph.dk i denne forbindelse.

6.2. Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

6.3. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

6.4. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

6.5. Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

 

5.OPBEVARING OG SLETNING

 

De oplysninger, som vi har registreret om dig i forbindelse med ansættelser og indgåelse af samarbejde, gemmer vi i op til 2 år, med mindre det er nødvendigt, at oplysningerne opbevares i længere tid.

De oplysninger, som vi har registreret om dig i forbindelse med projektdeltagelse, gemmer vi i op til 2 år eller så længe projektet kører med mindre det er nødvendigt, at oplysningerne opbevares i længere tid.

 

De oplysninger, som vi har registreret om dig i forbindelse med indgåelse af partnerskab eller i forbindelse med et kundeforhold, gemmer vi i op til 5 år, med mindre det er nødvendigt, at oplysningerne opbevares i længere tid.

 

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder.

 

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse, artikel 21

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

2. VERSION

 

Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 28/03-2023

Vil du vide mere? Kontakt os

Updrift Copenhagen

Krausesvej 3, 2100 Kbh. Ø
Info@updrift-cph.dk

Telefon: 53640804

Tak for din besked! Vi vender retur snarest

©2023 by Updrift-Cph

Updrift Copenhagen Logo
hvid tekst stor.png
bottom of page