top of page
SCALGO hummeltoften.jpg

Lyngby Tårbæk

Oplandsanalyse og strategi

Flere områder i Lyngby Taarbæk har udfordringer med begrænset kapacitet i kloaksystemerne og overløb til recipienterne.

 

Opgaven var at kortlægge og beskrive, hvor løsninger før rør kunne give mening og værdi og være et alternativ til traditionelle kloakudvidelser.

 

Særligt to områder - Hummeltoften og i Hjortekær – viste store potentialer for lokale skybruds- og/eller regnafkoblingsløsninger.

Lyngby Taarbæk Forsyning logo

Løsninger før rør

2022

 

På baggrund af tidligere borgerinvolverende projekter og resultater udarbejdede vi en oplandsanalyse og strategi for skybruds- og regnafkoblinger inde på områdernes matrikler.

 

Generelle greb i analysen:

 

  • LAR – Lokal Afledning af Regn nedsiver al nedbør lokalt. Det kan være i haverne via faskiner, regnbed eller via overflader, hvor det ikke gør skade.

 

  • LAP – Lokal Afledning af Peaks, nedsiver og tilbageholder peaks og skybrud lokalt. Det væsentlige er, at vandet ledes væk fra bygninger og veje. Skybrudsventilen er et LAP-produkt.

 

  • Terrænregulering af kuperede arealer, hvorfra overfladeafstrømningen under skybrud vil resultere i overfyldte kloakker og/eller kælderoversvømmelser.

 

Udover analyserne, udarbejdede vi forskellige proces og projektforløb og overslagspriser på lokale afkoblinger og traditionelle bassinløsninger.

 

Konklusionen er, at lokale løsninger i disse områder er fornuftig klimatilpasning af den eksisterende infrastruktur. Både i forhold til samfundsøkonomi, ressourceforbrug og tid.

Vil du vide mere? Kontakt os

Updrift Copenhagen

Krausesvej 3, 2100 Kbh. Ø
Info@updrift-cph.dk

Telefon: 53640804

Tak for din besked! Vi vender retur snarest

©2023 by Updrift-Cph

Updrift Copenhagen Logo
hvid tekst stor.png
bottom of page