top of page
2kydy85betxszs5b-kopi 4.jpg

Skybrudsventiler

Skybrudsventiler afleder peaks/skybrud før tagvandet kommer i kloak.

 

Mange Skybrudsventiler i samme område kan bevare de eksisterende spildevandssystemer, reducere overløb og minimere store anlægsarbejder.
 
Få Skybrudsventiler på et enkelt hus, minimerer risikoen for kælderoversvømmelser under skybrud.
 
Synergi for det offentlige og borgerne i én og samme løsning.

De gode kloakker?
Dem kan vi klimatilpasse med Skybrudsventiler

Korte tekniske beskrivelser 

Skybrudsventilen virker ved at almindelig regn løber i kloak, mens skybrud ledes til overflader, hvor vandet ikke gør skade:

  • Skybrudsventilen placeres over jorden, under nedløbsrøret.

  • De er enkle at montere, og de virker med det samme.

  • Du kan placere Skybrudsventilen, hvor der er fald fra bygningen og overflader vandet kan trænge igennem

  • Skybrudsventiler er ofte egnet til matrikler, hvor taget udgør 1/5 eller mindre af det samlede areal.

  • Ved kraftig regn ledes vand fra taget ud på overflader, hvor det nedsiver sammen med alt det andet vand, der lander i haven. Typisk sker det i minutter eller halve timer 3-5 gange om året.

  • Lokal Afledning af Peaks (LAP) hæver ikke grundvandsspejlet nævneværdigt.

  • Skybrudsventilen kræver ikke autorisation for montering eller nedsivningstilladelse.

Læs mere i Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning 023 her:

Graf viser regnhændelser i en 30 årsperiode. Skybrud sker hyppigere, og de bliver kraftigere når de er.

Illustrationen her viser et kloaksystem set over 30 år. Generelt er der mere luft i systemet end vand. Mere hvidt end blåt. Men enkelte gange kommer der for meget vand på kort tid. Med klimaforandringerne sker det oftere og voldsommere.

Med Skybrudsventiler kan toppen af hændelserne afledes før vandet kommer i systemerne.

Bæredygtig klimatilpasning 

Hvis kloakkernes eneste problem er, at de er for små til peaks og skybrud er Skybrudsventiler en bæredygtig valg når systemet skal klimatilpasses.

 

Uden store anlægsarbejder er det muligt at afkoble det problematiske vand lokalt, før det det skaber problemer i, via og efter spildevandssystemerne.

Hvis udfordringen i kloaksystemet er, at der er mangel på magasinvolumen under peak/skybrud kan Skybrudsventiler gøre det muligt at udnytte haver og grønne områders naturbaserede bassiner til vandet. Det vil være en bæredygtig investering på alle parametre.

 

Statistik der viser, at Matrikelløsninger er billige i Kr. og CO2, sammenlignet med andre løsninger.

Når en kommune og et spildevandsselskab lægger langsigtede spildevands-og klimaplaner, er der meget at hente økonomisk, tids- og ressource mæssigt i at screene for om Skybrudsventiler er et godt værktøj i området.

Sådan virker Skybrudsventilen

Vil du vide mere? Kontakt os

Updrift Copenhagen

Krausesvej 3, 2100 Kbh. Ø
Info@updrift-cph.dk

Telefon: 53640804

Tak for din besked! Vi vender retur snarest

©2023 by Updrift-Cph

Updrift Copenhagen Logo
hvid tekst stor.png
bottom of page