top of page
Roskilde 1.JPG

Roskilde

Borgernær Klimatilpasning

I dette pilotprojekt var målet at beskytte kvarterets kældre mod opstigende kloakvand under skybrud.

 

Fors A/S, Roskilde Kommune og LB Forsikring engagerede os og Klimalancen til, at involvere husejere i kvarteret omkring Helligkorsvej i lokale klimatilpasningsløsninger.

 

Vi rådgav borgerne, og hvis Skybrudsventiler var egnet på matriklen, fik borgerne dem gratis, mod at de selv monterede dem.

Resultater
Matrikelprojekter: 

Skybrudsventiler monteret: 
Skybruds- og regnafkoblet tag: 

 
125

121
 ca. 5000 m2

Fors' logo
Roskilde kommunes logo
LB forsikrings logo

Borgerinvolvering i Roskilde

2021 – 22

 

Klimaforandringernes hyppigere og kraftigere skybrud har og får øgede konsekvenser for vores byer, kloaksystemer, miljø og hjem.

 

Den vante løsning er at få spildevandsselskaberne til at bygge større rør og bassiner. Og kælderrenoveringer betales af forsikringsselskaberne. Gentagende.

 

Det er både voldsomt dyrt og meget lidt bæredygtigt.

 

I pilotprojektet i Roskilde gik alle interessenterne – kommunen, forsyningsselskaber, forsikringsselskaber og borgere, sammen om at investere i matrikelløsningerne, fordi det tackler udfordringerne ved kilden.

 

Klimalancen arbejdede med borgere i villaområderne omkring Helligkorsvej.

 

300 husejere blev inviteret til at få gratis vejledning om sikringsløsninger og Skybrudsventiler, som de selv kunne montere. Monterede de dem ikke, blev de hentet igen.

 

125 borgere deltog i projektet og ville gerne beskytte egen bolig OG aflaste kloaksystemet ved at afkoble skybrud til haven, fordi det var enkelt og kom til dem.

 

Vi afkoblede i projektperioden ca. 5000 m² tag ca. 16 uger.

 

Samfundsøkonomisk er det meget fordelagtigt. Og reduktion af store anlægsarbejder, har stor betydning for CO2 udledningen.

 

Dette pilotprojekt tjener som et eksempel til efterlevelse. Klimaforandringer kræver nytænkning og samarbejde på tværs af sektorer. Vi takker borgerne i Roskilde, Fors A/S, Roskilde Kommune og LB Forsikring for deres engagerede samarbejde.

"Mange husejere foretrækker at få tagvand i haven, fremfor kloakvand i kælderen."

Andre links vedr. projektet

Link til Klimalancen.dk for videre læsning om projektet i Roskilde
Link til Fors.dk for videre læsning om projektet i Roskilde
Link til video vedr. projektet for videre læsning om projektet i Roskilde

Vil du vide mere? Kontakt os

Updrift Copenhagen

Krausesvej 3, 2100 Kbh. Ø
Info@updrift-cph.dk

Telefon: 53640804

Tak for din besked! Vi vender retur snarest

©2023 by Updrift-Cph

Updrift Copenhagen Logo
hvid tekst stor.png
bottom of page