top of page
Skærmbillede 2023-11-21 kl. 14.29.13.png

Tårnby

Borgernær Klimatilpasning

Skybrudsventilen var patenteret og testet på Teknologisk Institut, men skulle også testes i vind og vejr.

 

Med Fondsstøtte fra Realdania og et bredt hold rådgivere, kontaktede vi Tårnby Forsyning, der udvalgte et villaområde til test af teknologien.

 

Skybrudsventilerne blev vel modtaget af borgerne 21 steder.

Resultater
Matrikelprojekter: 

Skybrudsventiler monteret: 
Skybruds- og regnafkoblet tag: 

 
47

26
ca. 50%

Teknologisk Instituts logo
Tårnby Forsynings logo
Orbicon logo

Borgernær klimatilpasning

2015

 

I samarbejde med Tårnby forsyning blev Skybrudsventilen afprøvet i et boligkvarter i Tårnby i 2015 og 2016. Området havde tidligere oplevet oversvømmede kældre.

 

Formålet med testen var at undersøge, om teknologien virkede under de enkelte nedløbsrør og om de potentielt kunne aflaste kloaknettet tilstrækkeligt under kraftige regnhændelser.

 

I Tårnby var der ingen "rigtige" skybrud i projektperioden, men der opstod 4 hændelser med regnintensiteter, der fik Skybrudsventilerne til at lukke vand ud i folks haver.

 

De praktiske forsøg med ventilerne viste, at ventilen virker som forventet, når de renses for blade og skidt ind i mellem.

 

21 ventiler blev monteret, og virker den dag i dag.

 

Under kraftige regnhændelser reduceres oplandsafstrømning til kloak i samme takt som tagarealer skybrudsafkobles. Dette viser, at Skybrudsventiler har stort potentiale til at aflaste afløbssystemerne og opfylde servicemål uden omfattende anlægsarbejder.

Andre links vedr. projektet

Link til Klimalancen.dk for videre læsning om projektet i Tårnby
Link til Rørcenteranvisningen for videre læsning om projektet i Tårnby

Vil du vide mere? Kontakt os

Updrift Copenhagen

Krausesvej 3, 2100 Kbh. Ø
Info@updrift-cph.dk

Telefon: 53640804

Tak for din besked! Vi vender retur snarest

©2023 by Updrift-Cph

Updrift Copenhagen Logo
hvid tekst stor.png
bottom of page