top of page
Orø 01.jpg

Issefjord

Klimatilpasset sommerhus

Ejerne stod med en ubebygget strandgrund, som de gerne ville benytte. Fra vandspejlet stiger grunden til kote 2.5 m oppe ved vejen. Ved storme skylles ålegræs op på grunden, hvilket betyder, at grunden lige så stille vokser, både i højde og udstrækning.

 

Vores opgave var at tegne et hus til ophold, som underordnede sig grundens og stormenes præmis.

Sommerhus på pæle

2019

 

På en lavtliggende strandgrund ned til Issefjord, har vi tegnet og projekteret et lille vidunderligt sommerhus, der står på pæle.

 

Gulvkoten ligger i 2,1 meter over DVR 90, og er dermed sikret for de vanlige storme pt.

 

Skulle vandet stige yderligere er huset bygget til at vandet kan komme ind – og ud igen. Gulvet består af varmebehandlet træ, der ikke ødelægges af at blive vådt. Det gør isolerering eller husets beklædning heller ikke.

 

Bliver oprydningen efter storm i huset en dag for belastende, kan huset demonteres fra pælene, og flyttes længere ind i landet.  

 

Haven forandres med stormene, grunden vokser. Både i udstrækning og højden efter en kraftig storm der kaster tang og andet ind på land.

 

Denne foranderlighed er en præmis og en attraktion i haven.

Sommerhusets opbygning gør det særligt modstandsdygtigt mod vind og vejr. På billederne ses sommerhuset efter stormen 'Malik' i 2022. Sommerhuset oplevede ingen skader, på trods af kraftige vandstigninger i bugten.

Vil du vide mere? Kontakt os

Updrift Copenhagen

Krausesvej 3, 2100 Kbh. Ø
Info@updrift-cph.dk

Telefon: 53640804

Tak for din besked! Vi vender retur snarest

©2023 by Updrift-Cph

Updrift Copenhagen Logo
hvid tekst stor.png
bottom of page